woensdag, 4. november 2015 - 19:16

Provincie Groningen reserveert geld voor behoud monumenten

Provincie Groningen reserveert geld voor behoud monumenten
Groningen

Met een motie van de ChristenUnie hebben Provinciale Staten van Groningen vandaag besloten geld te reserveren voor het behoud van de vele monumenten in de provincie.

In de provincie Groningen staan veel bijzondere monumenten, waaronder borgen en kerken. Door middel van een erfgoedmonitor is het provinciebestuur aan het onderzoeken wat de staat van deze monumenten is. Vandaag besloten Provinciale Staten dat naar aanleiding daarvan geld gereserveerd moet worden voor het behoud van monumenten.

'Groningen staat vol prachtige gebouwen die onmisbaar zijn', aldus ChristenUnie-Statenlid Gerrit Jan Steenbergen. 'Helaas dreigen veel gebouwen verloren te gaan vanwege achterstallig onderhoud of doordat ze steeds minder vaak gebruikt kunnen worden. Dat mogen we niet laten gebeuren. Wij vinden het belangrijk dat de provincie zich samen met eigenaren en gebruikers inzet voor het behoud van deze gebouwen. Dat is vandaag een stap dichterbij gekomen.'

Provincie: