donderdag, 5. november 2015 - 8:46 Update: 05-11-2015 16:37

Gaspedaal mag volgend jaar op 19 snelwegen dieper worden ingetrapt

Maximum snelheid op 19 snelwegen omhoog
Foto: Archief FBF
Den Haag

Rijkswaterstaat zal begin volgend jaar de maximum snelheid op 19 trajecten verhogen naar 130 km/h. Het gaat onder meer om trajecten op de A27, A28, A50, A58 en de A65. Na deze verhoging mag op 61 procent van de autosnelwegen in Nederland 24 uur per dag (51 procent) of ’s nachts (10%) 130 km/h worden gereden.

Binnenkort zal in de Staatscourant het ontwerp-verkeersbesluit voor de snelheidsverhoging worden gepubliceerd. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): ”Met deze uitbreiding van de 130-wegen zetten we een volgende stap in ons snelhedenbeleid. We streven er naar dat we uiteindelijk op 77 procent van de snelwegen 130 km/u kunnen rijden. We krijgen steeds langere, aaneengesloten trajecten waar je 130 km/u mag rijden. Het beeld op de snelwegen wordt daarmee eenduidiger.”

De snelheidsverhoging op de trajecten is mogelijk door de invoering van het Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021. Dit programma geeft ruimte voor economische ontwikkeling in de omgeving van natuurgebieden. De snelheidsverhogingen vinden plaats binnen de normering voor luchtkwaliteit en geluid.

Nederland kent sinds 2012 een maximum snelheid van 130 km/h. Op een aantal snelwegen geldt een lagere limiet. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten, en met de normen voor milieu en natuur. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de veiligheid van de weg, dan gaat de snelheid omhoog.

Provincie: