donderdag, 5. november 2015 - 9:13 Update: 05-11-2015 13:44

Koninklijke Munt onder verscherpt toezicht van Financiën

Koninklijke Nederlandse Munt onder verscherpt toezicht
Foto: Archief FBF
Utrecht

Het bedrijf Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) is onder verscherpt toezicht gesteld door het ministerie van Financiën.

De Directie en Raad van Commissarissen van de Koninklijke Nederlandse Munt hebben in overleg besloten dat per 1 december 2015 de huidige statutair directeur de heer M.T. Brouwer terugtreedt als statutair directeur.

Verder is volgens de Raad besloten dat de heer Brouwer tot het einde van zijn arbeidsovereenkomst met de Koninklijke Nederlandse Munt als adviseur in dienst zal blijven van de Munt. Reden voor deze beslissing is dat rond een grote order ten behoeve van de Centrale Bank van Chili operationele en financiële problemen zijn opgetreden die hebben geleid tot substantieel verlies voor de onderneming. Sinds de verzelfstandiging in 1994 heeft de Koninklijke Nederlandse Munt steeds een positief resultaat laten zien. De onderneming heeft de problemen nu onder controle en verwacht de order verder goed te kunnen afhandelen waarbij nog veel van de organisatie wordt gevraagd. De Munt bereidt zich voor op terugkeer naar de oude en financieel gezonde positie.

Directie en Raad van Commissarissen achten het daarbij van belang dat dit onder leiding van een nieuwe statutair directeur kan plaatsvinden; de Raad van Commissarissen beraadt zich over de opvolging.