vrijdag, 6. november 2015 - 14:57 Update: 06-11-2015 18:04

Pegida mag van gemeente Utrecht niet in centrum demonstreren

Utrecht staat demo van Pegida in centrum niet toe
Foto: Archief EHF
Utrecht

Burgemeester Jan van Zanen heeft, in samenspraak met politie en Openbaar Ministerie, besloten de demonstratie van Pegida Nederland op zaterdag 7 november te verbieden. Dit meldt de gemeente Utrecht vrijdag.

De organisatie kondigde een demonstratie aan voor zaterdag 7 november, om een tegengeluid te laten horen tijdens de demonstratie van 'Utrecht bekent kleur'. De burgemeester heeft indicaties dat door twee gelijktijdige demonstraties op dezelfde plek, met een belang en doelstelling die qua inhoudelijke boodschap lijnrecht op elkaar staan, wanordelijkheden zullen ontstaan. Hierdoor kunnen openbare orde en veiligheid onvoldoende gewaarborgd worden. Pegida Nederland heeft ruimte gekregen om op zondag 8 november te demonstreren in het Hogelandsepark. Dat mag nog steeds.

Burgemeester

Burgemeester Van Zanen: "Utrecht stelt alles in het werk om het vrije geluid van alle kanten hoorbaar te laten zijn op waardige en vreedzame wijze. Pegida Nederland en 'Utrecht bekent kleur' krijgen beide de ruimte voor het laten horen van hun geluid. Onder vergelijkbare voorwaarden, op dezelfde plaats. Voor de aangevraagde tegendemonstratie van Pegida Nederland van 7 november prevaleert het belang van de openbare orde en veiligheid. Daarom geef ik geen toestemming voor deze demonstratie. Het recht op demonstratie is geen recht op confrontatie, dat geldt voor alle partijen."

Vanuit het oogpunt van handhaving van openbare orde en om de veiligheid van deelnemers, omwonenden en passanten te beschermen, besloot de burgemeester al eerder dat beide organisaties alleen op een vaste locatie mogen demonstreren. Daarvoor is het Hogelandsepark aangewezen. De criteria voor de plek van beide demonstraties zijn aangescherpt naar aanleiding van het verloop van de demonstraties op 11 oktober jl. 

Zo moet de plek voldoende ruimte bieden, overzichtelijk en af te schermen zijn. Het Hogelandsepark voldoet aan deze criteria. Daarnaast is deze locatie aan de rand van het centrum gelegen en goed bereikbaar. De demonstraties mogen maximaal drie uur duren. 'Utrecht bekent kleur' (eerder Internationale Socialisten) mag demonstreren op zaterdag 7 november van 13.00 tot 16.00 uur. Pegida mag demonstreren op zondag 8 november van 14.00 tot 17.00 uur.

De afgelopen week hebben gemeente en politie een aantal keer gesprekken gevoerd met de organisatie van Pegida. Voor de organisator van de Pegida-demonstratie op 7 november was geen enkel alternatief bespreekbaar. Ook nam Pegida geen aantoonbare eigen verantwoordelijkheid voor een ordelijk verloop van een demonstratie op zaterdag.

Provincie: