maandag, 9. november 2015 - 8:32 Update: 09-11-2015 8:37

CBS: Japan achterblijver bij exportgroei naar Azië

CBS: Japan achterblijver bij exportgroei naar Azië
Foto: Frank van den Berg / FBF.nl
Den Haag

Japan is sinds 2002 vier plaatsen gezakt op de ranglijst van belangrijkste Aziatische afnemers van goederen van Nederlandse makelij. In 2002 was Japan nog de grootste Aziatische afnemer, in 2010 stond Japan op de derde plaats en dit jaar is Japan gezakt naar plaats vijf, na China, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan.

De uitvoer naar Japan nam in waarde niet af, maar de uitvoer naar andere Aziatische landen nam sterker toe. Dit meldt CBS.

Japans aandeel in totale export iets kleiner

Het aandeel van Japan in de totale export van Nederlandse producten is afgenomen van 1,2 procent in 2002 tot 1,0 procent in 2015. Het gezamenlijke aandeel van China, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan verdubbelde juist in dezelfde periode, van 3,1 tot 6,3 procent. Daarbij kenden al deze landen afzonderlijk groei, maar was de groei van China het grootst. Mede hierdoor nam het aandeel van heel Azië toe van 8,3 procent in 2002 tot 15,0 procent in 2015.

Veel meer Nederlandse machines naar Japan, Korea en Taiwan

Gespecialiseerde machines van Nederlandse makelij, zoals machines voor het vervaardigen van computerchips, zijn steeds belangrijker in de export naar Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Het belang van deze goederen in de export naar Japan is sinds 2002 verachtvoudigd. Bij de export naar Zuid-Korea en Taiwan was de groei nog veel groter en vormen gespecialiseerde  machines nu meer dan de helft van de totale waarde. Dit droeg sterk bij aan het toenemende belang van deze landen in de totale export van Nederlandse makelij.

Gespecialiseerde machines zijn niet belangrijker geworden in de export naar China en Singapore. De groei van de export naar Singapore betreft voor het overgrote deel aardolieproducten. De Nederlandse uitvoer naar China nam onder veel verschillende exportproducten toe.

Gespecialiseerde machines met afstand belangrijkste product naar Japan

In de eerste acht maanden van 2015 werd voor 438 miljoen euro aan Nederlandse gespecialiseerde machines naar Japan geëxporteerd. In Nederland gemaakte instrumenten en apparaten, bijvoorbeeld voor medisch gebruik, vormden met 112 miljoen euro het op één na meest uitgevoerde Nederlands product naar Japan. Daarna volgden geneesmiddelen, zuivelproducten (zoals kaas) en (onderdelen voor) wegvoertuigen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):