maandag, 9. november 2015 - 9:09 Update: 09-11-2015 11:30

Veel basisschoolleerkrachten laten zich bijscholen over zorgleerlingen

Leerkrachten volgen extra opleiding over zorgleerling
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Steeds vaker laten basisschoolleerkrachten zich bijscholen over zorgleerlingen.

Ze volgen dan opleidingen die ooit bedoeld waren voor leerkrachten uit  het speciaal onderwijs. Maar uit cijfers  van het ministerie van Onderwijs blijkt dat 70 procent van de deelnemers aan deze opleidingen uit het reguliere basisonderwijs komt. Dit meldt Trouw.

Vanaf 2008 krijgen leerkrachten de zogenoemde Lerarenbeurs. Hiermee kunnen docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en uit het mbo en hbo een extra bachelor of masteropleiding  naar keuze volgen op hbo of op academische niveau. Zo kan bijvoorbeeld een biologieleraar een bevoegdheid halen voor een ander vak of bijvoorbeeld een master pedagogiek. De beurs betaalt het collegegeld en een (halve) dag studieverlof.

Op dit moment kiezen de meeste leerkrachten ervoor om het  geld te gebruiken voor de hbo-masteropleiding leraar speciaal onderwijs.  Volgens opleidingscoördinator Margo Lambers van het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht worstelen veel leerkrachten met de zorgleerlingen die zij sinds de invoering van het passend onderwijs in hun klas krijgen. 'Vaak hoor ik: 'Hoe moet dat nou, hier ben ik niet voor opgeleid!'