maandag, 9. november 2015 - 17:22 Update: 09-11-2015 22:15

'Dreigingsniveau gehandhaafd, complexe en reële dreiging'

NCTV: dreigingsniveau gehandhaafd,  complexe en reële dreiging
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het dreigingsniveau voor Nederland is onveranderd substantieel. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Dat staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat minister Van der Steur maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het beeld van een complexe en reële dreiging geldt voor het gehele Westen. In Europa wordt zowel rekening gehouden met de mogelijkheid van complexe en grootschalige aanslagen, alsmede meer kleinschalige en eenvoudige aanslagen.

Crash Russisch vliegtuig bomaanslag

Zoals het er nu naar uitziet is de crash van het Russische Metrojet toestel als mogelijk gevolg van een bomaanslag een voorbeeld van deze complexiteit. Als het Egyptische filiaal van ISIS hier inderdaad verantwoordelijk voor blijkt te zijn, betekent dit dat naast het Westen nu ook Rusland nadrukkelijk doelwit is geworden van deze groepering.

De strijd in Syrië en Irak en de jihadgang daarnaartoe spelen een prominente rol in de dreiging tegen Nederland. Gemiddeld reizen ongeveer 5 personen per maand uit. Tot 1 oktober 2015 zijn er vanuit Nederland in totaal circa 220 personen vertrokken. Het aantal terugkeerders staat op ongeveer 40. Het aantal uit Nederland afkomstige gesneuvelden bij de strijd in Syrië en Irak is zeer waarschijnlijk 42. Er bevinden zich momenteel ongeveer 140 personen in de strijdgebieden.

Een groeiend aantal Nederlanders in Syrië en Irak weet promotie te maken binnen de jihadistische groepen waarbij zij zich hebben aangesloten. Enkele Nederlanders hebben zich daar aangesloten bij subgroepen van ISIS die gericht zijn op het plegen van aanslagen in het Westen. Hun aanwezigheid en de mogelijk daaruit voortvloeiende contacten met anderen die actief betrokken zijn bij het plannen van aanslagen, draagt verder bij aan de dreiging.