dinsdag, 10. november 2015 - 13:34

Meeste scholen passen uiterlijk Zwarte Piet niet aan

Meeste scholen passen uiterlijk Zwarte Piet niet aan
Foto: EHF
Utrecht

Op veel scholen wordt het uiterlijk van Zwarte Piet niet aangepast. Dit blijkt uit de Pieten-enquête die is gehouden door de Algemen Onderwijsbond (AOb). Van de ondervraagden geeft 65 procent aan dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet zal worden aangepast.

Uit de enquête blijkt dat de 16 procent van de leraren die aangeeft het feest dit jaar wel aan te passen, vooral werkt op basisscholen met een overwegend allochtone populatie. Vooral Rooms-Katholieke scholen blijven vasthouden aan Zwarte Piet: 74 procent van de AOb-leden die op deze scholen werken, zegt niets te veranderen. 

Opvallend is dat eenderde van de respondenten aangeeft dat er niets verandert omdat de discussie niet speelt op die school. Scholen die het uiterlijk van Piet wel veranderen of al hebben veranderd, doen dat vooral door zwarte vegen aan te brengen (24 procent) of een mix te maken van kleuren (23 procent).

Verandering

In de enquête is ook gevraagd naar het ‘type’ school. Uit deze reacties blijkt dat vooral op ‘witte scholen’ men geen verandering wil aanbrengen: 70 procent tegenover 40 procent van de ‘zwarte’ scholen. Ook geven leraren op ‘witte scholen’ minder vaak dan anderen aan dat de traditie in de toekomst aangepast zal worden. 

Er zijn grote regionale verschillen. Zo zegt ongeveer de helft van de leraren in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland dat het sinterklaasfeest al is aangepast of dat dat dit jaar gebeurt. In Friesland, Drenthe en Zeeland zegt 90 procent dat er geen verandering komt. Bovendien blijkt dat hoe kleiner de vestigingsplaats is, hoe minder er iets verandert.

Provincie: