dinsdag, 10. november 2015 - 15:57 Update: 10-11-2015 19:20

'Heerlenaar krijgt bijna twee keer landelijk gemiddeld bedrag per inwoner aan Rijksuitkering'

'Heerlen krijgt hoogste bedrag per inwoner aan Rijksuitkering'
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Heerlen

Heerlen ontvangt per inwoner €3.468 aan rijksuitkeringen. Dat is ruim 78 procent boven het landelijke gemiddelde van €1.947.

Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum zijn de enige gemeenten die minder dan €1.000 per inwoner ontvangen (respectievelijk €895, €948 en €990). Dit blijkt dinsdag uit de Atlas van de rijksuitkeringen 2015 die vandaag door het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere
Overheden (COELO) is gepubliceerd. 

De zwakke sociale structuur en de centrumfunctie van Heerlen zorgen voor hogere kosten. Ook zijn de huizen er weinig waard, zodat de onroerendezaakbelasting minder opbrengt. Vandaar het hoge uitkeringsbedrag. Grote gemeenten en gemeenten in Noordoost Groningen, Noord-Friesland en Zuid-Limburg krijgen naar verhouding veel geld van het Rijk. Van gemeenten als Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum verwacht het Rijk dat zij weinig kosten hoeven te maken en dat zij zelf meer geld kunnen binnenhalen via de lokale belasting.

Tientallen uitkeringen

Gemiddeld dekken gemeenten maar 8 procent van hun uitgaven uit lokale belastingen. Het Rijk is de belangrijkste financier. Gemeenten ontvangen dit jaar €33 miljard van het Rijk via 61 verschillende uitkeringen. Zes miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt) en 27 miljard via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De algemene uitkering is met €14 miljard de grootste gemeentefondsuitkering. Daarnaast worden via dat fonds 31 decentralisatie-uitkeringen verstrekt (€1 miljard), 5 integratie-uitkeringen (€11 miljard) en 4 overige uitkeringen (€0,1 miljard).

Meer geld door nieuwe taken

Ten opzichte van een jaar eerder is het gemeentefonds met bijna 50 procent (€8,5 miljard) gegroeid. Deze groei is deels extra geld, deels zijn specifieke uitkeringen opgeheven en in het gemeentefonds gestort. In totaal kregen gemeenten dit jaar 4,7 miljard meer van het Rijk. Dat hangt samen met de nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen (jeugdzorg, participatie en zorg voor langdurig zieken en ouderen). De extra middelen zijn kleiner dan het bedrag dat de overgedragen taken vorig jaar kostten. 

Provincie: