woensdag, 11. november 2015 - 20:59 Update: 12-11-2015 21:52

Rechtbank: 'automobilist moet snelheidsboete betalen'

Rechtbank Almelo: Bestuurder moet snelheidsboet belaten
Foto: SXC
Almelo

De kantonrechter in Almelo oordeelt dat de hoogte van een opgelegde verkeersboete correct is en dat de minister die mag verhogen. Een automobilist was het niet eens met een verkeersboete van 287 euro in Almelo en stapte naar de kantonrechter. De man wees op de hoogte van de boete en de uitspraak van de kantonrechter in Arnhem van 30 oktober 2015. Die oordeelde dat de verkeersboetes door de minister met verkeerde motieven zijn verhoogd.

Geen beperkingen

De kantonrechter in Almelo oordeelt anders. In de wet heeft de wetgever aan de minister geen beperkingen opgelegd ten aanzien van de motieven die aan een wijziging ten grondslag moeten liggen. Ook de verhoging van verkeersboetes voor meer opbrengst voor de schatkist staat daar niet aan in de weg. Ook als het zo zou zijn dat het de bedoeling was dat de hoogte van de boete in relatie staat met de ernst van de overtreding of met de inflatie, staat dat niet in de wet.

Verhogingen vooraf aan Eerste en Tweede Kamer voorgelegd

Bovendien acht deze kantonrechter het van belang dat elke wijziging van de tarieven is voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Beide Kamers hebben zich evenmin in meerderheid uitgesproken tegen de verhogingen en de daarvoor aangevoerde motieven van de minister.

Boete blijft in stand

De automobilist had een boete gekregen van 287 euro en 7 euro administratiekosten voor het overschrijden van de snelheid in de bebouwde kom van Almelo met 28 kilometer per uur. De kantonrechter laat deze boete in stand.

Provincie: