donderdag, 12. november 2015 - 23:49 Update: 13-11-2015 0:05

Bezoek aan culturele instellingen neemt toe

Bezoek aan culturele instellingen neemt toe
Foto: Judith van Harten
Den Haag

Het culturele aanbod voor kunsten, cultureel erfgoed en creatieve industrie in Nederland is rijk. Festivals, musea en bioscopen ontvangen meer bezoekers. Vrijwel alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs organiseren culturele activiteiten voor hun leerlingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Cultuur in Beeld toont feiten en cijfers over de Nederlandse cultuursector om een overzicht van ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector te bieden. Daarnaast geeft Cultuur in Beeld dit jaar het belang van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid weer. Steden zijn culturele knooppunten. Profilering van steden en regio’s wordt belangrijker. Ook voor culturele instellingen is het belangrijk om een eigen profiel te hebben. In de komende subsidieperiode krijgen cultuurmakers ruimte voor het opstellen van dat profiel.

Minister Bussemaker (cultuur): ‘Cultuur draagt bij aan de ontplooiing van mensen, aan kritisch denken en aan ons creatief vermogen. Mijn inzet is die kracht van cultuur te versterken door innovatie en profilering aan te moedigen en door samenwerking te stimuleren’.

Cultureel aanbod

Het totale culturele aanbod is de laatste jaren toegenomen. Het aantal theatervoorstellingen en festivals groeit, maar daarentegen zijn er minder dansvoorstellingen en opera’s te zien. Het aantal bezoeken neemt - in de meeste sectoren - toe. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft in 2014 een museum bezocht. In totaal bezoekt 84 procent van de Nederlandse bevolking een voorstelling (inclusief film). 

Culturele instellingen met rijkssubsidie spelen steeds vaker buiten hun eigen standplaats. Het aanbod van podiumkunsten is  over het hele land verspreid.

Theatermakers kiezen vaker voor een onderscheidende setting waarin uitvoeringen beter tot hun recht komen, zoals openluchtlocaties of verzorgingstehuizen.

Vernieuwing

Culturele instellingen slaan nieuwe wegen in en makers krijgen meer ruimte. Hierdoor wordt er een  nieuw en ander publiek aangetrokken. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij de geschetste ontwikkeling. Zo kost het instellingen soms moeite om de beoogde sponsorinkomsten binnen te halen. Ook blijven goede arbeidsvoorwaarden in de sector een aandachtspunt. Tot slot neemt het bezoek per voorstelling af. Deze ontwikkelingen krijgen aandacht in het cultuurbeleid.

Feiten en cijfers uit Cultuur in Beeld

• 61 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder beoefent in 2014 een vorm van cultuur, zoals beeldende kunst, theater of archeologie.

• Gemiddeld reist een Nederlander 21 kilometer om een cultureel uitstapje te maken of een historische bezienswaardigheid te bezoeken.

• In 2014 neemt 86 procent van de bevolking cultuur tot zich via media (gedrukte media, radio/tv, internet en sociale media). Dit is ten minste net zo groot als het niet-digitale cultuurbereik.

• Vrijwilligers spelen een grote rol in de cultuursector. In 2014 ondersteunde 31 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder cultuur via vrijwilligerswerk, vriendenvereniging of donaties.

• Zes van de tien buitenlandse toeristen bracht in 2014 één of meer bezoeken aan een culturele instelling, festival of historische bezienswaardigheid.