dinsdag, 17. november 2015 - 10:12 Update: 17-11-2015 10:21

Politie registreerde vorig jaar 5721 discriminatie-incidenten

Politie registreerde vorig jaar 5721 discriminatie-incidenten
Foto: Archief FBF
Den Haag

In 2014 legde de politie 5721 discriminatie-incidenten vast. Dit is te lezen in het recent verschenen rapport Discriminatiecijfers Politie 2014.

Dankzij een landelijk eenduidige registratie en analyse kan de politie nu een completer beeld verschaffen van discriminatie in Nederland dan voorgaande jaren. Dit stelt haar in staat om dit probleem samen met partners en burgers effectiever terug te dringen.

Volgens het rapport heeft de discriminatiegrond van de 5721 incidenten vooral betrekking op ras (2987) en seksuele geaardheid (1403). Meestal is daarbij sprake van belediging (37%), vernieling/bekladding (19%), bedreiging (7%) en mishandeling (4%).

Stijging of daling

Voorheen werden de discriminatiecijfers op regionaal niveau geregistreerd en op een andere wijze verzameld. Om die reden kunnen de cijfers 2014 dan ook niet vergeleken worden met die van voorgaande jaren. Uitzondering vormen antisemitische incidenten en moslimdiscriminatie, dankzij rapporten van de Anne Frank Stichting en een verdiepingsonderzoek naar moslimdiscriminatie in de Poldisrapportage 2013. Een vergelijking met deze rapporten laat op deze specifieke incidenten een stijging zien ten opzichte van 2013: respectievelijk met 24 en 37 procent. Voor een deel is deze stijging te verklaren door een toegenomen meldingsbereidheid.

Betrouwbaarder inzicht

Dankzij de verbeterslag in de gegevensverzameling en analyse van discriminatiezaken heeft de politie nu een betrouwbaar beeld van het aantal discriminatiemeldingen, de doelgroepen en de discriminatiegronden. 

Provincie:
Blik op 112: