dinsdag, 17. november 2015 - 18:46 Update: 17-11-2015 22:33

Na aanslagen Parijs wordt registratie en identificatie asielzoekers versneld verbeterd

Rutte: politie ingezet bij registratie en identificatie asielzoekers
Foto: Archief EHF
Den Haag

De gebeurtenissen in Parijs hebben de noodzakelijke verbetering van de identificatie en registratie (I&R) van asielzoekers in een stroomversnelling gebracht. Dit schrijft premier Rutte dinsdag in een brief aan de Tweede kamer.

'Het plan van aanpak zal daarom versneld worden uitgevoerd. Door de hoge instroom was een achterstand ontstaan bij de identificatie en registratie (I&R) van asielzoekers. Daarnaast vond de I&R noodgedwongen summier plaats. De Nationale politie werkt aan een plan van aanpak om de kwaliteit van het I&R-proces verder te verbeteren', aldus Rutte. 

Politie

In het proces van I&R zullen door de politie in alle gevallen de vreemdelingen worden gefouilleerd, hun bagage onderzocht, biometrische gegevens afgenomen en onderzocht. In het kader van de intensivering van het I&R proces kan de politie besluiten om gegevensdragers, zoals mobiele telefoons, uit te lezen en zal de Kmar gericht onderzoek doen naar documenten. 

De partners in de Vreemdelingenketen gaan gericht informatie uitwisselen, om het I&R proces bij de politie informatiegestuurd uit te kunnen voeren. De informatie die voortkomt uit het I&R proces zal door de IND worden gebruikt om te beoordelen welke zaken diepgaand en versneld moeten worden onderzocht in het kader van de asielaanvraag.

Provincie:
Blik op 112: