dinsdag, 17. november 2015 - 18:56 Update: 18-11-2015 11:28

Verpleeghuis Akropolis onder verscherpt toezicht geplaatst

foto van verpleeghuis | fbf
Foto: fbf
Hillegersberg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft verpleeghuis Akropolis in Rotterdam-Hillegersberg onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van zes maanden. Volgens de inspectie is er bij het verpleeghuis sprake van structurele tekortkomingen in de zorg en gaan verbeteringen te langzaam. Verpleeghuis Akropolis is onderdeel van Stichting Humanitas.

In het verpleeghuis wordt somatische en psychogeriatrische zorg en geriatrische revalidatiezorg geleverd. In het verpleeghuis verblijven ongeveer 300 cliënten. 

Tijdens verschillende inspectiebezoeken in 2014 en 2015 bleek dat er, ondanks het harde werken aan verbeteringen, aanhoudende problemen waren met de kwaliteit en veiligheid van zorg in het verpleeghuis. Zorgdossiers waren niet in orde en de deskundigheid en scholing van de medewerkers sloten onvoldoende aan bij de zorgvragen van de cliënten. Daarnaast waren verbeteringen nodig om de medicatieveiligheid te vergroten en de toepassing van vrijheidsbeperking op een zorgvuldige wijze uit te voeren en verder terug te dringen.

Tijdens het laatste bezoek van de inspectie in oktober was sprake van een onveilige situatie in de woon –en leefomgeving. In april 2015 had een calamiteit plaatsgevonden waar een bewoner zich had verbrand aan een te hete kraan. Uit het bezoek bleek dat er nog steeds ondeugdelijke thermostaatkranen waren bij verpleeghuis Akropolis. Verpleeghuis Akropolis heeft op verzoek van de inspectie direct actie ondernomen.

Verpleeghuis Akropolis moet de komende periode structurele maatregelen nemen om de zorg verder te verbeteren en de inspectie hierover informeren. De inspectie volgt in de tussentijd de vorderingen nauwlettend met onaangekondigde inspectiebezoeken.