woensdag, 18. november 2015 - 11:25 Update: 18-11-2015 13:28

RvS: Kamp moet gaswinning verder omlaag schroeven

Foto van gaswinning | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

De NAM mag voorlopig niet meer dan 27 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld. Overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als het gasjaar 2015-2016 een relatief koud jaar blijkt te zijn.

Ook mag voorlopig nog steeds geen gas worden gewonnen in en rond Loppersum. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Onderzoek

De minister heeft zijn wijzigingsbesluit gebaseerd op vele onderzoeken naar seismische dreiging als gevolg van gaswinning en de risico's daarvan. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de minister het wijzigingsbesluit mocht nemen op basis van alle onderzoeken die op dat moment beschikbaar waren. Ook is niet gebleken dat de minister bij zijn besluit vooringenomen was en zich daarbij heeft laten beïnvloeden door persoonlijke belangen of voorkeuren, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Nieuw besluit

Als gevolg van de vernietiging van zowel het instemmings- als het wijzigingsbesluit zou de NAM onbeperkt gas kunnen winnen zonder beperking in tijd. Daardoor zouden bezwaarmakers in een slechtere positie terechtkomen dan wanneer de besluiten zouden blijven gelden. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak een aantal 'voorlopige voorzieningen' getroffen, die gelden tot zes weken nadat de minister een nieuw besluit heeft genomen.

Zo beperkt de Afdeling bestuursrechtspraak de maximale gaswinning voorlopig tot 27 miljard kubieke meter. Uit onderzoeken van de minister blijkt immers dat deze hoeveelheid voldoende is voor een wat temperatuur betreft gemiddeld jaar. Als het een relatief koud jaar blijkt te zijn, mag alsnog maximaal 33 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. 
Ten slotte heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald dat voorlopig nog steeds geen gas gewonnen mag worden in en rond Loppersum, tenzij dat uit het oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is.

Reactie D66

Van Veldhoven D66-fractielid voor de Tweede Kamer: “Opnieuw moet de rechter er aan te pas komen om dit kabinet een verantwoord klimaat en energiebeleid te laten voeren. D66 wil zo snel mogelijk in debat met minister Kamp over de uitspraak van de Raad van State. Het moet worden voorkomen dat het kabinet later weer door de rechter wordt teruggefloten over de plannen voor de gaswinning in 2016.

D66 gaat er van uit dat minister Kamp de uitspraak respecteert en de gaswinning direct verder omlaag schroeft. Ondertussen moet er snel werk worden gemaakt van schadeherstel, zodat Groningers veilige en warme huizen hebben deze winter. Daarnaast moet er volop worden ingezet op de energietransitie. Dan hoeven we structureel minder gas op te pompen.”

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: