donderdag, 19. november 2015 - 7:48 Update: 19-11-2015 7:52

Nederland steunt onafhankelijke Russischtalige media

Nederland steunt onafhankelijke Russischtalige media
Foto: RVD
Den Haag

Nederland trekt 1,3 miljoen euro uit om onafhankelijke Russischtalige journalistiek te ondersteunen. Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken is het hard nodig dat er meer onafhankelijk nieuws beschikbaar komt in landen waar Russisch wordt gesproken.

‘Door de onafhankelijke pers te stimuleren, willen we de beschikbaarheid van onafhankelijk nieuws verbeteren, zodat er voor het Russischtalige publiek wat te kiezen valt. Dat is direct in het Nederlands belang.’ Free Press Unlimited, een non-gouvernementele organisatie die zich wereldwijd inzet voor meer persvrijheid, gaat het project voor steun aan Russischtalige media uitvoeren.

 Volgens Koenders heeft de onafhankelijke journalistiek in Russischtalige landen het zwaar. ‘De Russische overheid voert een steeds strakkere regie op journalisten en mediaorganisaties. Met onze steun willen we ervoor zorgen dat Russischtalige media de regie zelf in handen kunnen krijgen, zonder ons inhoudelijk te bemoeien met wat zij uitzenden’, zegt Koenders. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Nederland trok eerder een half miljoen euro uit voor de European Endowment for Democracy (EED) om onderzoek te doen naar het Russischtalige medialandschap. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat het Kremlin in toenemende mate direct en indirect controle uitoefent op de media - niet alleen in Rusland zelf, maar ook in andere landen waar Russisch wordt gesproken. Koenders noemt dit een ‘alarmerende tendens’. ‘Dit soort politieke sturing is funest voor de persvrijheid’. Een onafhankelijk en divers nieuwsaanbod is een belangrijke voorwaarde voor een democratische samenleving’.

In het rapport stelt de EED concrete maatregelen voor om de diversiteit en onafhankelijkheid van het media-aanbod in Russischtalige landen te versterken. Vertegenwoordigers van gelijkgezinde landen en organisaties, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de VS, Zweden, Duitsland en de Europese Unie, kwamen in september bijeen in Polen. Hier spraken ze af om gezamenlijk invulling te geven aan de verschillende aanbevelingen.

Nederland neemt nu het voortouw met het ondersteunen van een regionaal platform waar Russischtalige mediaorganisaties artikelen en nieuwsitems kunnen uitwisselen. Dit project is in handen van Free Press Unlimited, dat nauw samenwerkt met onafhankelijke mediaorganisaties die al actief zijn in de regio. ‘Ik waardeer de inzet van Free Press Unlimited bijzonder. Hun werk komt de democratie ten goede’, aldus Koenders.

De minister benadrukt dat de Nederlandse steun niet gericht is tégen Rusland, maar vóór onafhankelijke media. ‘Desinformatie vanuit Moskou is een bedreiging voor de mediadiversiteit in alle landen waar Russisch wordt gesproken. Maar tegenpropaganda is niet effectief en gaat in tegen onze democratische beginselen. We willen onafhankelijke media-initiatieven ondersteunen in hun werk, zonder daarbij te dicteren wat media moeten schrijven of uitzenden.’