maandag, 23. november 2015 - 12:06 Update: 23-11-2015 12:07

VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam erkend als expertisecentrum

VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam erkend als expertisecentrum
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam is erkend als Europees expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. Dit is het resultaat van de jarenlang opgebouwde expertise op dit gebied.

Eerder dit jaar werden 288 potentiële expertisecentra getoetst, waaronder het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam. Er werd gemeten op 17 in Europees verband vastgestelde criteria rond 7 verschillende thema’s, waaronder de aanwezigheid van richtlijnen, zorgpaden en multidisciplinaire zorg. Er werd bovendien nadrukkelijk gekeken naar het wetenschappelijk onderzoek.

Ook de continuïteit van zorg is een belangrijk punt, evenals de samenwerking met patiëntenorganisaties. Deze erkenning zorgt ervoor dat het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam deel gaat uitmaken van het netwerk van expertisecentra in Europa. Hierdoor wordt het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe diagnostiek en behandelingen versterkt en kunnen patiënten van het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam gemakkelijker toegang krijgen tot nieuwe behandelingen.

Vandaag erkende minister Schippers van VWS de tweede groep expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in Nederland. Voor zowel de patiënt als de zorgprofessional en onderzoeker is nu duidelijker waar specifieke expertise te vinden is. Het overzicht van de centra is bovendien een grote stap op weg naar betere, integrale zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen waaraan in totaal 6 tot 8% van de bevolking lijdt. Omgerekend betreft het een miljoen Nederlanders en 27 tot 36 miljoen Europeanen. Meer dan in andere Europese landen spelen patiëntenorganisaties in Nederland een expliciete rol in het benoemen van de expertisecentra.