maandag, 23. november 2015 - 18:04 Update: 23-11-2015 18:17

Redden Fortis/ABN AMRO maakt staatsschuld 30 miljard hoger

Redden Fortis/ABN AMRO maakt staatsschuld 30 miljard hoger
Foto: Archief EHF
Den Haag

De overname van Fortis / ABN AMRO in 2008 heeft de staatsschuld met ruim 30 miljard euro verhoogd. Dit meldt CBS maandag.

'De overname zelf en daaropvolgende kapitaalinjecties in de jaren 2008-2010 kostten de Staat 28 miljard euro. Hier bovenop zijn aanvullende uitgaven gedaan, maar er kwamen ook inkomsten binnen. De extra uitgaven minus de inkomsten bedroegen 2 à 3 miljard euro', aldus het CBS.

De onzekerheid over het effect op de schuld zit in de betaalde rente op de extra leningen die de Staat moest aangaan. Omdat niet precies is aan te geven welke lening waarvoor is gebruikt, zijn ook de rentekosten niet exact aan te geven. De inkomsten voor de Staat betroffen dividenden van de overgenomen bedrijfsonderdelen en de rente op een lening die aan Fortis werd verstrekt. Die bedrijfsonderdelen zijn de huidige bank ABN AMRO en verzekeraar ASR.

Op het overheidstekort had de overname van Fortis / ABN AMRO in 2008 geen onmiddellijk effect. Wel dreven de genoemde uitgaven (minus inkomsten) het tekort op. Daarnaast had ook een deel van de kapitaalinjecties een verhogend effect. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om operationele kosten voor de afsplitsing van het Nederlandse deel van ABN AMRO. Het totale effect op het tekort bedroeg 5 à 6 miljard euro, verspreid over meerdere jaren.