dinsdag, 24. november 2015 - 12:12 Update: 24-11-2015 12:41

Rijks-ambtenaren moeten van minister vaker van baan wisselen

Ambtenaren moeten vaker van baan wisselen
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Ambtenaren bij de rijksoverheid moeten vaker van functie of organisatie wisselen. Dat gebeurt nu te weinig. Dat levert risico’s op voor de tevredenheid van medewerkers over hun baan, de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever en de kwaliteit van de dienstverlening.

Minister Blok (Rijksdienst) komt daarom met maatregelen om het wisselen van baan te bevorderen. Eén van die maatregelen is in het (vaste) arbeidscontract laten opnemen dat werknemers af en toe van functie veranderen.

Bij ongewijzigd beleid zal de mobiliteit eerder verslechteren dan verbeteren, ook omdat het personeel verder vergrijst. Mobiliteit moet de norm worden. Daar moet het Rijk als werkgever meer aan doen dan voorheen, maar ook de werknemer zelf is verantwoordelijk om zich bewust te zijn van maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op zijn of haar baan.