dinsdag, 24. november 2015 - 16:37 Update: 24-11-2015 16:39

10 miljoen voor baan naar baan

10 miljoen voor baan naar baan | RVD
Foto: RVD
Den Haag

Het kabinet telt 10 miljoen beschikbaar om mensen aan het werk te houden die hun baan dreigen te verliezen. Dat maakt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend in reactie op het SER-advies 'Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren'.

Asscher: “Sociale partners weten in welke sectoren en regio's de kansen zijn voor werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Die kennis is essentieel. Dan kun je mensen tijdig begeleiden naar een nieuwe baan. Zowel werknemers als werkgevers profiteren daar van.” De minister heeft de kabinetsreactie vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het begeleiden van werknemers naar ander werk blijkt tot nog toe lastig. De Sociaal Economische Raad (SER) adviseerde minister Asscher daarom de regie van de sociale partners te vergroten voor, tijdens en na de WW. Asscher neemt die aanbeveling over. Naast het beschikbare geld voor de experimenten, krijgen de sociale partners een wettelijk vastgelegd adviesrecht over de hoogte van de WW-premies. Anders dan in het verleden beslist de overheid uiteindelijk over de WW. Ook krijgen de sociale partners het recht om het kabinet te adviseren over mogelijke toekomstige wijzigingen in de werknemerserzekeringen. Als zij afspraken maken over de aanvulling van de WW met een derde WW-jaar zal dat privaat worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een verzekeraar. UWV zal daarvoor de benodigde gegevens aanleveren.

Categorie:
Provincie: