woensdag, 25. november 2015 - 11:38 Update: 25-11-2015 12:02

Aangifte tegen de Staat en premier Rutte kan niet in behandeling worden genomen

Aangifte tegen de Staat en premier Rutte kan niet in behandeling worden genomen
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Op 2 november 2015 deden Joram van Klaveren en Bram Moszkowicz van de politieke partij Voor Nederland (VNL) aangifte tegen de Nederlandse Staat en tegen minister-president Rutte als leidinggevende van het kabinet.

Ze stelden onder andere dat de Nederlandse Staat in strijd met de wet handelt door het gevoerde beleid en de in EU-verband gemaakte afspraken over de toelating van asielzoekers in Nederland. Volgens hen maakte het Nederlandse asielbeleid het mogelijk dat er IS-jihadisten ons land binnen kunnen komen. Moszkowicz stelde: 'Het kabinet brengt Nederland daarmee niet alleen in gevaar, maar maakt zich bovendien schuldig aan een strafbaar feit.'

VNL doet hierbij een beroep op twee wetsartikelen, artikel 99 en artikel 104 van het Wetboek van Strafrecht. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De aangifte behelst dus twee onderdelen: de aangifte tegen de Staat en tegen minister-president Rutte.

Met betrekking tot beide onderdelen van de aangifte heeft OM Den Haag de heer Van Klaveren laten weten dat er geen bevoegdheid is voor het OM om vervolgingshandelingen in te stellen tegen de Staat of de minister-president. De Staat geniet namelijk strafrechtelijke immuniteit en de minister-president daarmee ook, omdat hij optreedt namens de Staat en niet als privépersoon. Dit maakt dat de aangifte niet-ontvankelijk is.

 

Provincie:
Tag(s):