woensdag, 25. november 2015 - 18:37 Update: 25-11-2015 21:34

Amsterdam heeft twee nieuwe locaties voor asielzoekers

Amsterdam gaat asielzoekers verplaatsen naar twee locaties
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft besloten om twee nieuwe locaties in te richten als noodopvanglocaties voor asielzoekers: het voormalige Calvijn met Junior College aan de Schipluidenlaan (Nieuw-West) en het voormalig woonzorgcentrum Groenhof aan de Marnixstraat (Centrum). Op deze locaties kunnen 350 tot 400 mensen worden opgevangen. Een deel van de asielzoekers die nu verblijven in twee kantoren in Zuidoost verhuist naar deze locaties.

Door de grote toestroom van asielzoekers biedt de gemeente op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sinds 16 september tijdelijke noodopvang aan asielzoekers. In eerste instantie zou dit voor enkele weken zijn. Nu blijkt dat het COA voorlopig geen plaats heeft in de asielzoekerscentra, gaat de opvang van asielzoekers in Amsterdam naar een nieuwe fase: kleinere locaties verspreid over de stad, geschikter voor een langer verblijf. Amsterdam vangt ongeveer 1.250 asielzoekers op (in totaal zijn er 1.500 plekken). In eerste instantie gebeurde dat in twee sporthallen in Nieuw-West en Oost. Op dit moment verblijven de asielzoekers in twee kantoorgebouwen in Zuidoost en in het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat.

Herschikking van 1.250 tot 1.500 plekken

Het gaat in deze fase om een verhuizing van asielzoekers die al in Amsterdam verblijven. De nieuwe locaties zijn opnieuw tijdelijk. De verhuizing vindt vóór de kerst of in het begin van het nieuwe jaar plaats. The Sharing Tower aan de Haaksbergweg sluit begin 2016. De locatie aan de Flierbosdreef in Zuidoost wordt beter ingericht voor een langer verblijf met minder tijdelijke bewoners. Het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat in Zuid blijft voorlopig bestaan als tijdelijke noodopvanglocatie. De gemeente zoekt nog naar een extra locatie, zodat het maximaal aantal plekken 1.500 blijft.

Verdere procedure asielzoekers

De mensen die Amsterdam nu tijdelijk opvangt, komen met name uit Syrië, maar ook uit landen als Eritrea, Afghanistan en Irak. Alle asielzoekers in de noodopvang zijn geregistreerd en geïdentificeerd. De asielzoekers verblijven hier in afwachting van de start van hun asielprocedure. Naar schatting van de IND duurt het vanaf het moment van aankomst in Nederland bijna een halfjaar tot de asielaanvraag in behandeling kan worden genomen. Dan wordt bepaald of asielzoekers een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.