dinsdag, 28. april 2015 - 10:36

3.8 miljoen EU-subsidie voor onderzoek naar aanpassing brein bij oogziektes en hersenaandoeningen

Foto van vuurwerk in oog | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

De Europese Unie heeft een subsidie van 3.8 miljoen euro toegekend aan het onderzoeksproject ‘NextGenVis’. In dit project gaan hersenonderzoekers na of en hoe het visuele deel van het brein zich aanpast en reageert op bepaalde oogziektes en hersenaandoeningen.

Hersenonderzoekers Frans Cornelissen en Barbara Nordhjem van het UMCG leiden het internationale project, waarin onderzoekers van 15 instellingen uit zes landen meedoen. Het onderzoek duurt vier jaar en 15 nieuw aan te stellen promovendi gaan het uitvoeren.

Veranderen van gezichtsvermogen

Tijdens een mensenleven kan het gezichtsvermogen veranderen. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door veelvoorkomende oogziekten als glaucoom en macula degeneratie, maar ook het gevolg zijn van een hersenaandoening. De onderzoekers willen nagaan hoe het brein reageert op de veranderde informatie die het vanuit de ogen krijgt. Blijft de structuur van de visuele cortex, het deel van de hersenen dat betrokken is bij visuele waarneming, gelijk of past dit zich aan? Er zijn op dit moment veel technologische ontwikkelingen rond ondersteuning van het gezichtsvermogen, bijvoorbeeld via in het oog implanteerbare chips. Om deze succesvol te laten zijn is het essentieel om precies te weten hoe het gehele menselijk visuele systeem van zowel ogen als brein werkt en hoe dit zich kan aanpassen.

Visuele brein te achterhalen

De onderzoekers kunnen de nieuwste technologische mogelijkheden inzetten voor deze studie. Zij maken o.a. gebruik van zeer nauwkeurige fMRI-scanners voor het onderzoek aan de visuele cortex, en apparatuur om oogbewegingen mee te volgen. Ze ontwikkelen ook nieuwe analysetechnieken om alle gegevens op een goede manier met elkaar te combineren en nieuwe gedetailleerde informatie over de werking van het visuele brein te achterhalen. 

Het subsidiebedrag is door de EU verstrekt in het kader van het Marie Sklodowska-Curie programma. Dit programma wil beginnende onderzoekers de kans geven om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren, samen te werken met gevestigde onderzoeksteams en hun eigen carrièrekansen verruimen. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):