dinsdag, 24. maart 2015 - 8:08 Update: 24-03-2015 14:13

45-plusser vaker in de schuldsanering

45-plusser steeds vaker in de schuldsanering
Foto: fbf
Den Haag

Personen die in de schuldsanering terechtkomen zijn steeds vaker 45 jaar of ouder.

Het aandeel mensen onder de 45 jaar dat een wettelijk traject ingaat om schulden af te lossen, daalt juist. Echtscheidingen en een terugval in inkomsten zijn vaker oorzaken voor een saneringstraject. Oudere leeftijdsgroepen krijgen daar meer mee te maken dan jongere groepen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag.

In totaal werden in 2014 12,3 duizend particulieren en zelfstandig ondernemers toegelaten tot de schuldsanering, een daling van 1 procent op jaarbasis. De groep 45- tot 55-jarigen was met ruim 3,5 duizend personen vorig jaar goed voor 29 procent van alle nieuwe schuldsaneringen. In 2002 was dat nog 18 procent. De groep 35- tot 45-jarigen blijft met 30 procent de grootste groep. Het aandeel 55- tot 65-jarigen in de schuldsanering is veel kleiner, maar verdubbelde wel sinds 2002 van 7 naar 14 procent vorig jaar. Bij de twee groepen onder de 35 daalde het gezamenlijke aandeel van ruim 40 procent in 2002 naar 23 procent in 2014.

De toename onder 45-plussers is deels te verklaren doordat er door de vergrijzing meer mensen in die leeftijdscategorie vallen dan in 2002. Toch is de groei in schuldsaneringen bij die groep niet volledig aan de ouder wordende bevolking toe te schrijven. Het aandeel 45- tot 55-jarigen in de schuldsanering groeide tussen 2002 en 2014 harder dan het aandeel van alle 45- tot 55-jarigen in Nederland. Zoals het CBS al eerder meldde, heeft deze groep het moeilijk. De werkloosheid stijgt er nog steeds, en een disproportioneel deel van de langdurig werklozen valt bovendien binnen deze leeftijdsgroep.

 

Provincie:
Tag(s):