donderdag, 9. april 2015 - 8:01 Update: 09-04-2015 12:17

'Aandacht voor slimme leerlingen vaak buiten de lesuren'

Foto van leerlingen in klas | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Scholen besteden in toenemende mate aandacht aan uitdagend onderwijs voor toptalenten. Wel blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat de extra activiteiten vaak buiten de reguliere les worden aangeboden, terwijl deze toptalenten juist veel baat hebben bij extra verdieping tijdens de les.

Dit schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in zijn eerste voortgangsrapportage Plan van Aanpak Toptalenten.

Meer dan de helft van de basisscholen en meer dan driekwart van de middelbare scholen maakt inmiddels werk van uitdagend onderwijs voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen dan andere leerlingen.

Volgens de staatssecretaris is er al veel in gang gezet op scholen. Dekker: “De cultuuromslag naar ambitieuzer onderwijs voor toptalent is ingezet. Bestuurders, leraren, leerlingen en ouders zijn enthousiast over het uitdagen van toptalent. Steeds meer scholen organiseren iets extra’s voor hun talenten, zoals het volgen van colleges op de universiteit. Leerlingen vinden dit boeiend, maar vervelen zich vaak nog steeds in de reguliere lessen. Ik wil scholen stimuleren om ook tijdens de gewone lessen te zorgen dat toptalent aan zijn trekken komt.”

Ruim twintig maatregelen

Vorig jaar maart presenteerde Dekker het Plan van Aanpak Toptalenten. Toptalenten zijn leerlingen, in het basisonderwijs, vmbo havo en vwo die uitblinken op één of meer terreinen of meer uitdaging aankunnen dan andere leerlingen. Ze vervelen zich op school en presteren onder hun kunnen. In het plan kondigde Dekker meer dan 20 maatregelen aan om te komen tot meer inspirerend onderwijs, waardoor ook deze leerlingen zich uitgedaagd voelen.

Provincie:
Tag(s):