donderdag, 30. april 2015 - 10:59 Update: 30-04-2015 11:45

'Aanpak terrorisme is vooral symptoombestrijding'

Aanpak terrorisme vooral symptoombestrijding
Foto: SXC
Den Haag

De kabinetsplannen tegen jihadisme lijken vooral symptoombestrijding en tasten de privacy aan. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens vandaag in een rapport.

Er is vooral sprake van symptoombestrijding: nieuwe veiligheidsbedreigingen resulteren in grondrechtenbeperkende wetsvoorstellen. Dit concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de wetsvoorstellen die tot nu toe uit het actieprogramma voortvloeien, waaronder het laatste voorstel 'tijdelijke wet bestuursrechtelijke maatregelen terrorismebestrijding'.

De wetsvoorstellen creëren nieuwe mogelijkheden tot het nemen van maatregelen die onder meer bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bewegingsvrijheid aantasten. Ook bieden de voorstellen onvoldoende rechtsbescherming. Het College vraagt het kabinet dan ook de wetsvoorstellen te heroverwegen.

'Visie ontbreekt'

Bij de aanpak van terrorisme ontbreekt het volgens het College van een visie op het onderliggende probleem. ''Het kabinet analyseerde voorafgaand aan het actieprogramma niet wat de oorzaken zijn van radicalisering. Ook ontbreekt nog steeds het antwoord op de vraag hoe terroristische dreigingen het beste af te wenden. Hierdoor staat de noodzaak van onder meer het laatste wetvoorstel niet vast.''

Mensenrechten garanderen is lastiger als het gaat om heikele thema's zoals het voorkomen en bestrijden van terrorisme. Het College onderschrijft de noodzaak om de democratie, rechtsstaat en de bevolking in Nederland te beschermen tegen terroristisch geweld. De maatregelen die het kabinet neemt moeten wel in overeenstemming zijn met de principes die men beoogt te beschermen en voldoen aan de mensenrechtenstandaarden. Juist in moeilijke tijden moeten mensenrechten hun waarde bewijzen.