maandag, 20. april 2015 - 7:57 Update: 20-04-2015 16:14

Aanpassing Beschikking Geen Loonheffingen voor ZZP'ers

foto van Belastingsdienst | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de loonheffing.

Hierdoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers op efficiënte wijze duidelijkheid of er loonheffing moet worden afgedragen. De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand van overeenkomsten tot opdracht.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris licht in deze brief een aanpassing toe van het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL), dat momenteel voorligt in de Tweede Kamer. Dit alternatief voor de BGL is tot stand gekomen na overleg met vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties over de mogelijkheden om de beoordeling van arbeidsrelaties door de Belastingdienst waar kan per sector te laten plaatsvinden.

Het alternatief voor de BGL betekent dat het bestaande systeem van zogeheten VAR-verklaringen verdwijnt. In het alternatief blijven de uitgangspunten van het kabinet voor vervanging van de VAR overeind: verbetering van de handhaving door de Belastingdienst en herstel van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en zzp’ers.

Categorie:
Provincie: