donderdag, 2. april 2015 - 22:21 Update: 02-04-2015 22:41

Aantal meldingen geweld en misbruik op scholen over hoogtepunt heen

Aantal meldingen geweld en misbruik op scholen over hoogtepunt heen
Foto: Archief EHF
Den Haag

In het schooljaar 2013/2014 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs zo'n 2200 meldingen van seksueel misbruik een geweld ontvangen.

In het schooljaar 2012/2013 waren dat er nog zo’n 2400. Hiermee is het aantal meldingen, na jaren van stijging, gestabiliseerd. Iets meer dan de helft van de meldingen vallen in de categorie psychisch geweld, waaronder pesten. Overige meldingen betreffen seksuele intimidatie en seksueel misbruik, fysiek geweld, en discriminatie en radicalisering.

Verschillen per sector

Er zijn verschillen per sector. Zo nam het aantal meldingen in het voortgezet onderwijs licht af. In het speciaal onderwijs zag de inspectie echter een behoorlijke stijging, ten opzichte van eerdere jaren, van gemeld psychisch- en fysiek geweld. 

Bij fysiek geweld valt op dat de helft van het aantal meldingen geregistreerd is onder ‘niet strafbaar’. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld vechtpartijen tussen kinderen onderling op het schoolplein of in de les, maar ook aan schoppen, slaan, bijten en duwen. 

Bij ernstige en strafbare vormen van geweld moet gedacht worden aan meldingen die gaan over mishandeling. Als het gaat om psychisch geweld zien we vooral een stijging in de rubriek ‘dreigen’ of ‘dreigen met fysiek geweld’.