donderdag, 7. mei 2015 - 19:35 Update: 08-05-2015 12:14

Advocatenkantoor Moszkowicz failliet door onbehoorlijk bestuur en miljoen schuld

'Onbehoorlijk bestuur en schulden' belangrijkste oorzaak faillissement Moszkowicz
Foto: EHF
Amsterdam

In zijn eerste faillissementsverslag inzake het bankroet van het kantoor van Bram Moszkowicz concludeert de curator dat het in maart failliet verklaarde advocatenkantoor deels ten onder is gegaan aan onbehoorlijk bestuur. Ook het feit dat Moszkowicz uit zijn ambt werd gezet droeg bij aan het faillissement evenals de forse schulden van het bedrijf bij de Belastingdienst

Dit schrijft nu.nl donderdag. Moszkowicz voldeed niet aan de deponieringsverplichtingen en de administratieverplichtingen. De curator schrijft: 'De bestuurder heeft in die situaties zijn taak onbehoorlijk vervuld en er wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.'

Moszkowicz kwam in 2012 in de financiële problemen nadat hij een boete en een naheffing had gekregen van de fiscus wegens het ontduiken van de belasting. Hij wist een schikking met de belastingdienst te treffen en moest in totaal 2,5 miljoen euro betalen aan belasting, rente en vergrijpboete, zo weet de Volkskrant.

Uit het verslag van de curator blijkt verder dat de fiscus nog slechts een bedrag van 88.612,46 euro van het failliete bedrijf tegoed heeft. Moszkowicz heeft dus bijna voldaan aan zijn schulden aan de Belastingdienst, zo schrijft de krant. Hiervoor moest hij wel zijn kantoorpand aan de Herengracht verkopen. Dit pand was mede eigendom van zijn broers. Die  hebben hun deel van de verkoopopbrengst vervolgens weer aan Bram uitgeleend en hebben nu allebei nog 9 ton van Bram tegoed. Daarnaast heeft de maatschap die de drie broers tot 2013 samen hadden nog een vordering van 3,5 miljoen euro op het failliete bedrijf Abraham Moszkowicz bv.

Moszkowicz werd in 2012 uit zijn ambt gezet. Cliënten hadden klachten ingediend onder meer vanwege het niet nakomen van toezeggingen. Daarnaast had hij contante betalingen gevraagd.

 

Categorie: