donderdag, 26. februari 2015 - 14:04

Afpakken voor slachtoffers in Noord-Nederland

Afpakken voor slachtoffers in Noord-Nederland
Foto: Archief EHF
Groningen

Geld van verdachten veilig stellen voordat het uit zicht verdwijnt, zodat later slachtoffers niet achter het net vissen. Dat kan met de nieuwe wet conservatoir beslag ten behoeve van slachtoffers. Het OM Noord-Nederland is hiermee van start gegaan begin januari 2014 en heeft ondertussen voor €1.289.641 beslag gelegd.

Het beslag is afkomstig uit 11 strafzaken waarbij het gaat om fraude, oplichting, verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift, DigiD-d fraude, diefstal en heling. Het geld is nog niet uitgekeerd aan de slachtoffers, maar alvast door ons gereserveerd.

Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer is enkel onder strikte voorwaarden mogelijk. Dit omdat het gaat om het vooruitlopen op een schuldig verklaring door de rechter en hier dus zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Zo moet de zaak voldoende zwaar zijn en bovendien dient er voldoende bewijs te zijn. Ook moet het reëel zijn dat de rechter later daadwerkelijk een verplichting tot het vergoeden van de schade van het slachtoffer gaat opleggen aan de verdachte.

Geld gereserveerd voor de slachtoffers

 

Pas als de rechter bij de inhoudelijke behandeling beslist dat het slachtoffer recht heeft op schadevergoeding, kan de opbrengst van het beslag ook daadwerkelijk aan het slachtoffer worden uitgekeerd.

Provincie:
Blik op 112: