vrijdag, 15. mei 2015 - 21:25

‘Akkoord legt eerste steen voor het nieuwe Mali’

Akkoord legt eerste steen voor het nieuwe Mali
Foto: RVD
Den Haag/Mali

Het vredesakkoord dat vrijdag in Mali is getekend, legt de eerste steen voor het nieuwe Mali. Dat stelt minister Koenders (Buitenlandse Zaken). ‘Hiermee kan en moet de stabiliteit en ontwikkeling van Noord-Mali een volgende fase ingaan.

Het akkoord moet zo snel mogelijk tastbare verbetering brengen voor een bevolking die al veel te lang heeft geleden onder het conflict', aldus Koenders, die nauw betrokken is gebleven bij de vredesonderhandelingen en in direct contact staat met het onderhandelingsteam in Bamako.

Koenders, die voorheen aan het hoofd stond van de VN-Vredesmissie in Mali, MINUSMA, spreekt van een essentiële stap naar vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling, niet alleen voor Mali maar voor de bredere Sahel-regio. ‘Dit is een goede tussenstap om te komen tot een oplossing voor de vele lokale conflicten in het noorden van Mali’, aldus de minister.

Koenders zegt zich de afgelopen tijd grote zorgen te hebben gemaakt over de toenemende instabiliteit in met name Mali en Libië. Met het mislukken van het vredesproces zou volgens hem het slechtste scenario voor de gehele Sahel-Sahara regio werkelijkheid zijn geworden. ‘Dat moest en moet koste wat kost voorkomen worden’, aldus de minister. 'De situatie op de grond blijft zeer instabiel. Alle partijen moeten zich aan het staakt-het-vuren houden. De implementatievoorzieningen van het akkoord zullen grondig moeten worden vastgesteld en uitgevoerd.'

Koenders: ‘Sleutel voor het succes was de niet aflatende energie en eensgezindheid waarmee de gehele internationale gemeenschap - de VN, de EU, de AU en ECOWAS - zich met dit proces heeft bezig gehouden. Bijzondere waardering en dank gaat wat mij betreft uit naar de manier waarop Algerije aan dit proces leiding heeft gegeven.’

'De internationale gemeenschap en in het bijzonder de EU zal de komende tijd een actieve rol moeten spelen om de uitvoering van het vredesakkoord te blijven volgen. Dat geldt ook voor het oplossen van de talrijke lokale conflicten in Noord-Mali en het begeleiden van het verzoeningsproces. Nederland zal zich daar in de EU, maar ook rechtstreeks en waar nodig door middel van mijn persoonlijke inzet hard voor maken.’

Vrede en stabiliteit bereiken in Mali is volgens Koenders een zaak van de lange adem. ‘De basis is nu gelegd, waardoor het noodzakelijke proces van waarheidsvinding en verzoening kan gaan beginnen.’

Nederland zet zich op verschillende manieren in om vrede en stabiliteit in Mali te bereiken. Nederland draagt onder meer 450 personen bij aan MINUSMA, de VN-missie. Daarnaast zijn er uitgebreide Nederlandse fondsen voor ontwikkelingssamenwerking.

Provincie:
Tag(s):