dinsdag, 27. januari 2015 - 18:43 Update: 27-01-2015 22:00

'Ambtenaren gefêteerd bij aanbesteding Ordina'

Opstelten start integriteitsonderzoek onder ambtenaren
Den Haag

Naar aanleiding van berichtgeving door Zembla die meldt dat korpschefs van de politie, een officier van justitie en tal van andere topambtenaren van diverse ministeries zich tussen 2005 en 2010 lieten fêteren door ICT-leverancier Ordina en zich daarmee niet aan de integriteitsregels zouden hebben gehouden heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdag een integriteitsonderzoek onder ambtenaren aangekondigd.

‘Het moet functioneel, sober en doelmatig zijn. Bovendien dienen medewerkers op elk niveau deze te allen tijde openlijk te bespreken’, stelt Opstelten. ‘Iedere medewerker van Veiligheid en Justitie moet terughoudend omgaan met uitnodigingen van externe partijen’, aldus minister Opstelten.

Niet-integer gedrag tolereert de minister in geen geval. Elk signaal hierover neemt hij serieus en wordt tot de bodem uitgezocht. Er mag geen enkele twijfel zijn dat de regels rond integriteit moeten worden nageleefd. Opstelten heeft de Audit Dienst Rijk opdracht gegeven onafhankelijk onderzoek te doen naar de uitvoering van deze regels.

Naar aanleiding van enkele individuele casussen worden alle feiten verzameld en wordt beoordeeld of integriteitsregels zijn overtreden. Waar nodig worden personele maatregelen genomen. Als sprake is van mogelijk gepleegde strafbare feiten, wordt aangifte gedaan. Dit kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet op dit moment al onderzoek naar eventuele schendingen van het mededingingsrecht. Nieuwe informatie hieromtrent wordt zo nodig aan de ACM overgedragen.

Reactie Ordina

Ordina heeft dinsdag zelf ook gereageerd op de berichtgeving van Zembla. ‘De case, waarin een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid is gevonden, betreft  een raamovereenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) uit 2009. Na voorlopige gunning van de  aanbesteding aan Ordina lijkt een medewerker van de klant aan Ordina verzocht te hebben om de  prijsstelling van de offerte aan te passen. Vervolgens lijkt die prijsstelling bij de offerte inderdaad te  zijn gewijzigd. Op die basis is de raamovereenkomst uiteindelijk gesloten. Wij hebben over dit geval  inmiddels contact opgenomen met het OM in haar hoedanigheid van opdrachtgever’, aldus Ordina.