woensdag, 8. april 2015 - 20:33

Asbest gevonden op oud-marineschepen

Asbest gevonden op oud-marineschepen
Foto: NIMH
Den Helder

Defensie heeft na de ontdekking van asbest op de Tonijn, begin januari 2015, een asbestinventarisatie laten uitvoeren op voormalige marineschepen, bij stichtingen en verenigingen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Het zijn de Schorpioen, de Crijnssen en het brugcomplex van de De Ruyter van het Marinemuseum in Den Helder. In het brugcomplex van De Ruyter is geen asbest aangetroffen. Op de Schorpioen en de Crijnssen is asbest gevonden op kleefmonsters, maar de genomen luchtmonsters waren schoon. De Schorpioen en de Tonijn zijn inmiddels gesaneerd, vrijgegeven en weer opengesteld voor publiek. De Crijnssen wordt nu nog gesaneerd en gaat pas weer open voor publiek na toestemming van een gecertificeerd bedrijf.

Mercuur

Daarnaast is door een gecertificeerd extern bedrijf geïnventariseerd op de Mercuur (A856), in bruikleen bij een stichting en afgemeerd in de Binnenhaven van Scheveningen. Dit museumschip is gesloten omdat er asbest is gevonden. Het zat op verschillende zogenoemde kleefmonsters en in luchtmonsters. De luchtmonsters waarbij asbest is gevonden zijn genomen in ruimten die niet voor publiek toegankelijk zijn. Over het toekomstig gebruik valt nog een beslissing. Hierbij betrekt Defensie de stichting die het schip in bruikleen heeft.

De luchtmonsters zijn genomen in ruimten die niet voor publiek toegankelijk zijn. De GGD Hollands Noorden beoordeelde op verzoek van Defensie de monsters op gezondheidsrisico’s voor medewerkers en bezoekers. De GGD concludeerde dat er geen blootstellingsrisico is en noemt de gezondheidsrisico’s voor het publiek, door de mogelijke zeer kortdurende blootstelling aan asbest, verwaarloosbaar.

Voor medewerkers van de stichting die het schip beheert, is het gezondheidsrisico afhankelijk van de duur en de werkzaamheden aan boord. Dit wordt in overleg met de medewerkers nader onderzocht. De medewerkers krijgen informatie over de uitkomsten van de onderzoeken.

Ander varend materieel

 

Defensie heeft in het verleden schepen verkocht of geschonken. Eigenaren van voormalige defensievaartuigen waarvan niet zeker is of zij tijdens de overdracht van het materieel zijn geïnformeerd over de (mogelijke) aanwezigheid van asbest heeft Defensie per brief aangeraden een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.  

Provincie:
Tag(s):