woensdag, 1. april 2015 - 19:03

Automobilisten rijden te hard bij wegwerkzaamheden

Automobilisten rijden te hard bij wegwerkzaamheden
Leeuwarden

In opdracht van Veilig Verkeer Nederland district Friesland is onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van automobilisten bij wegwerkzaamheden. Uit snelheidsmetingen blijkt dat op locaties waar niet of niet actief aan de weg wordt gewerkt, bestuurders vaak sneller rijden dan de aangegeven maximumsnelheid.

Bij Veilig Verkeer Nederland district Friesland bestond het vermoeden dat de geloofwaardigheid van bebording bij werkzaamheden afneemt. Dit kan mede een oorzaak zijn van een aantal recentelijk dodelijke ongevallen van wegwerkers. Door onjuist inzetten van de bebording zou het gedrag van de automobilist niet meer overeenkomen met het gevraagde gedrag. Dat was reden om een onderzoek in te stellen naar naar het gedrag van automobilisten bij wegwerkzaamheden. Op zeven locaties in Friesland zijn bij wegwerkzaamheden snelheidsmetingen uitgevoerd. Daarnaast is met een enquête de mening van 225 Nederlandse automobilisten gevraagd over hun verkeersgedrag bij wegwerkzaamheden.

 

Factoren die een rol spelen in het gedrag van automobilisten bij wegwerkzaamheden zijn zichtbaarheid dat er wordt gewerkt aan de weg, een logische inrichting van de weg en een geloofwaardig gebruik van borden. Uit de snelheidsmetingen blijkt dat op locaties waar niet of niet actief aan de weg wordt gewerkt, bestuurders vaker sneller rijden dan de aangegeven maximumsnelheid. Een situatie die logisch en veilig is ingericht kent een lager percentage overschrijders van de snelheid dan locaties waar alleen een bord staat met werkzaamheden. Onjuist gebruik van de bebording in combinatie met de inrichting kan leiden tot een afname van de geloofwaardigheid van borden bij wegwerkzaamheden en dat kan er weer toe leiden dat automobilisten geen aanleiding zien om hun snelheid te verminderen.

 

Voorzitter van VVN district Friesland, Homme Biemold, reikt het onderzoeksrapport op donderdag 2 april uit aan Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Fryslân. Met het rapport wil Veilig Verkeer Nederland samen met aannemers en andere relevante partijen om de tafel om het probleem aan te pakken. Aannemers en wegbeheerders dienen te beseffen dat een bord niet altijd voldoende is, en dat inrichtingsaanpassingen en andere gedragsbeïnvloedende maatregelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren om ongevallen te voorkomen. Veilig Verkeer Nederland beraadt zich daarnaast op een vervolgonderzoek.

 

Provincie:
Blik op 112: