woensdag, 29. april 2015 - 9:14 Update: 29-04-2015 9:18

Ballast Nedam voorlopig gered

voorlopig gered
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Ballast Nedam presenteert vandaag een pakket aan maatregelen om de gevolgen van de zware projectverliezen in de divisie Infrastructuur op te kunnen vangen.

Om het hoofd boven water te houden krijgt het bouwbedrijf 43 miljoen euro aan nieuwe leningen en wil met de uitgifte van nieuwe aandelen nog eens 20 miljoen euro ophalen. De banken en bouwbedrijf Strukton staan garant voor die aandelenemissie, waarmee die 20 miljoen in feite ook binnen is. Het bedrijf streeft ernaar de claimemissie in de tweede helft van 2015 af te ronden.

Minder grote infraprojecten

Ballast Nedam zal actief zijn belangen in grote infraprojecten terugbrengen, zoals nu met intentieovereenkomsten is aangekondigd voor de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht. Hiermee wordt het risicoprofiel van Ballast Nedam verder teruggebracht.

De divisie Infrastructuur zal zich uitsluitend richten op de kleinere, integrale infraprojecten in de beton-, weg- en waterbouw en de industriebouw. Zowel voor de Nederlandse als de internationale projecten zal zeer selectief en gericht worden ingeschreven. Hierbij zal vooral worden gelet op het risicoprofiel in relatie tot de marge. De omvang van de infra-activiteiten wordt hiermee kleiner waardoor een capaciteitsaanpassing van de divisie Infrastructuur noodzakelijk wordt. 

Project A15 Maasvlakte-Vaanplein: economisch belang van 40% terug naar 10% 

Met Strukton en Strabag, partners in het project A15 Maasvlakte-Vaanplein, is een intentieovereenkomst gesloten, waarbij Ballast Nedam zijn economische aandeel in het project terug zal brengen van 40% naar 10%. Strukton en Strabag vergroten hun aandeel naar elk 45%. Deze wijziging wordt effectief in het tweede halfjaar van 2015. De juridische deelname blijft ongewijzigd: de drie partijen nemen elk voor 33,33% deel in de combinatie A-Lanes A15.

A2

Project A2 Maastricht: infrastructuurdeel naar Strukton; vastgoedontwikkeling naar Ballast Nedam 
Met Strukton, partner in het project A2 Maastricht, is een intentieovereenkomst gesloten voor de overname van het aandeel van Ballast Nedam in de infrastructuuractiviteiten in het project. Het aandeel van Strukton in de vastgoedontwikkeling van het project A2 Maastricht gaat over naar Ballast Nedam. 
Deze beide voorgenomen transacties zullen in de komende periode worden uitgewerkt in definitieve overeenkomsten, die worden voorgelegd aan stakeholders die toestemming moeten verlenen. Rijkswaterstaat heeft toegezegd hieraan medewerking te zullen verlenen. 

Donderdag zal het bedrijf haar jaarcijfers, die twee keer zijn uitgesteld, publiceren. 

Categorie:
Tag(s):