maandag, 16. februari 2015 - 14:11 Update: 16-02-2015 16:48

Banenplan voor arbeidsmarkt Groningen krijgt impuls van 45 miljoen euro

Asscher: 45 miljoen voor banen in Groningen
Foto: RVD
Groningen

Minister Asscher stelt 18 miljoen euro beschikbaar voor een banenplan in de arbeidsmarktregio Groningen. De werkgevers en vakbonden in de regio investeren zelf ook nog eens 27 miljoen euro. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag bekendgemaakt.

In deze arbeidsmarktregio is veel vergrijzing en het gemiddelde opleidingsniveau is laag, terwijl er steeds meer vraag is naar hoger opgeleiden. Er zijn drie kanssectoren in de regio waar mensen nodig zijn en scholing van bestaande werknemers noodzakelijk is: de bouw, door het aantrekken van de woningmarkt en herstelwerkzaamheden, de energiesector met windenergie en de chemiesector.

Het sectorplan is gericht op mobiliteit, het duurzaam inzetbaar houden van vakkrachten en het verhelpen van de mismatch tussen vraag en aanbod. In het plan hebben sociale partners en de provincie ondermeer afgesproken dat er een nieuw mobiliteitscentrum in de stad Groningen komt waar ruim 7.000 trajecten worden aangeboden. 

Verder zullen er in ieder geval ruim 1.000 mensen worden begeleid naar ander werk en ruim 4.500 werknemers worden om- of bijgeschoold onder andere naar de bouw, chemie en energie. Sommige mensen zullen meerdere trajecten aangeboden krijgen.

Er komen daarnaast 475 extra BBL-banen komen voor jongeren. Het is de bedoeling dat er 195 kwetsbare werknemers instromen. Dat zijn mensen die onvoldoende gekwalificeerd zijn of langdurig werkloos. Hieronder zijn 170 jongeren en 25 ouderen.

Categorie: