donderdag, 23. april 2015 - 12:28 Update: 23-04-2015 18:24

Bedrijf gesloten door lage lonen

Reparatiebedrijf twee maanden stilgelegd
Foto: Archief FBF
Maastricht

Een bedrijf uit Limburg dat o.a. containers repareert mag de komende twee maanden geen werkzaamheden verrichten aan containers.

De Inspectie SZW heeft deze stillegging van het bedrijf donderdagochtend 23 april bevolen. Het bedrijf heeft twee maal de Wet minimumloon overtreden.

De Inspectie SZW heeft in november 2013 en in juli 2014 het bedrijf gecontroleerd. Beide keren constateerde de Inspectie eenzelfde overtreding van de Wet minimumloon. Het bedrijf kon voor een aantal werknemers niet de juiste gegevens tonen op grond waarvan betaling van het wettelijk minimumloon kan worden vastgesteld.  Bij de eerste controle betrof het zes werknemers en bij de tweede controle zeven werknemers, allen met een Poolse nationaliteit. In totaal is voor beide overtredingen een boete opgelegd van € 214.000,- .

Als een bedrijf meerdere keren eenzelfde of een soortgelijke overtreding begaat, kan de Inspectie SZW een bedrijf stilleggen. De Inspectie is nu hiertoe overgegaan. De stillegging houdt in dat gedurende twee maanden alle reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden aan containers door en/of ten behoeve van de betreffende onderneming niet uitgevoerd mogen worden.

Door de bij de overtreding betrokken werknemers werden werkzaamheden verricht aan containers, zoals slijpen, lassen en spuiten.

Provincie: