vrijdag, 17. april 2015 - 13:56 Update: 17-04-2015 17:41

Bestrijding broedende meeuwen mag niet meer na uitspraak rechter

Broedende meeuwen mogen na uitspraak rechtbank niet worden bestreden
Foto: MV
Amsterdam

Het bestrijden van broedende meeuwen is door de rechtbank Amsterdam verboden. De Faunabescherming en de Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken zijn, nadat zij in beroep zijn gegaan tegen een op 17 april 2014 afgewezen voorlopige voorziening tegen de ontheffing om meeuwenoverlast te bestrijden, door de rechtbank in Amsterdam nu dan toch in het gelijk gesteld.

Nadat het bezwaarschrift door het ministerie was afgewezen, hebben De Faunabescherming en de Vogelwerkgroep Alkmaar beroep ingesteld en de Amsterdamse rechtbank heeft hen daarin op 14 april 2015 geheel in het gelijk gesteld.

Op 31 januari 2014 had het ministerie van Economische Zaken aan de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Leiden een ontheffing gegeven om meeuwenoverlast te bestrijden. In het kader van onderzoek naar de beste methode om overlast te voorkomen, was er toestemming verleend om vier soorten meeuwen opzettelijk te verontrusten en hun nesten te zoeken, te rapen en te vernielen.

Het gaat daarbij om kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Deze broeden in de drie steden op de daken van gebouwen en zouden daarbij overlast veroorzaken voor de inwoners. Omdat overlast op zich geen reden kan zijn om een beschermde vogelsoort te verontrusten en te bestrijden, heeft het ministerie in een bezwaarschrift gesteld dat dit gebeurt in het kader van onderzoek. De rechtbank heeft het bezwaarschrift nu echter afgewezen. 

Provincie: