donderdag, 1. oktober 2015 - 10:26 Update: 03-10-2015 21:46

Laatste griepepidemie kostte veel meer mensen het leven

Nederland zit in een griepepidemie
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Bilthoven

In de afgelopen winter van 2014/2015 duurde de griepepidemie 21 weken en was daarmee de langstdurende epidemie ooit gemeten. Bijna 2 miljoen mensen hadden last van griepachtige klachten. Dit heeft het RIVM bekendgemaakt.

Ongeveer 10.000 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties van griep, zoals longontsteking. Tijdens de griepepidemie stierven ruim 65.000 mensen, dat is ruim 8.600 meer dan in deze 21 weken was verwacht. Deze oversterfte hangt waarschijnlijk samen met de griep.

Dit blijkt uit het jaarrapport influenza en andere luchtweginfecties van het RIVM. Hierin staan de resultaten van het continue onderzoek dat het RIVM uitvoert in samenwerking met partners om ontwikkelingen op het gebied van luchtweginfecties tijdig te signaleren en hier op in te spelen.

Griepprik minder effectief dan verwacht

Zestigplussers en mensen met een chronische medische aandoening, zoals astmapatiënten, krijgen jaarlijks een griepprik aangeboden. Omdat er verschillende virussen zijn die steeds veranderen, wordt het vaccin elk jaar opnieuw ontwikkeld.

Van de twee typen van het influenzavirus die voor de mens van belang zijn (A en B), is in het begin van het seizoen 2014/2015 vooral het influenzavirus type A(H3N2) aangetroffen. Later was dat vooral het influenzavirus type B. Een deel van de influenza type A-virussen bleek af te wijken van het type A-virus dat in het griepvaccin was opgenomen.

De griepprik was daardoor in dit seizoen minder effectief dan verwacht. Het is niet met zekerheid vast te stellen in hoeverre dit heeft bijgedragen aan de lange duur van en de verhoogde sterfte tijdens de epidemie. 

Categorie:
Provincie: