maandag, 18. mei 2015 - 21:09 Update: 18-05-2015 22:28

Burgemeester Bussum legt ambt voorlopig neer wegens integriteitsonderzoek

Foto van burgemeester met ambtsketting | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Bussum

De commissaris van de Koning, J.W. (Johan) Remkes, geeft opdracht onderzoek te doen naar de declaraties en de besluitvorming over de huisvesting betreffende de heer H.W.M. (Henk) Heijman, burgemeester van de gemeente Bussum.

Het onderzoek vindt plaats op verzoek van de burgemeester, naar aanleiding van berichtgeving over zijn woonsituatie en declaraties die daarmee verband houden. De heer Heijman heeft besloten zijn werkzaamheden gedurende het onderzoek neer te leggen. Zijn werkzaamheden worden waargenomen door de locoburgemeester. De heer Remkes heeft dit vanavond meegedeeld aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bussum.

Het onderzoek zal zich onder meer richten op de declaraties die de burgemeester van Bussum vanaf zijn benoeming heeft ingediend. Ook wordt onderzocht hoe de besluitvorming over zijn woonsituatie is verlopen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de handelwijze en communicatie van de burgemeester, het college en de gemeenteraad met betrekking tot de besluitvorming en uitvoering van de rechtspositionele regelingen van de burgemeester, mede in relatie tot de gedragscode van de gemeente Bussum.

Remkes: 'Ik vind het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de feiten. Extern onderzoek is bedoeld om die duidelijkheid te verschaffen.' Het streven is erop gericht dat het onderzoek over ongeveer een maand is afgerond. Over de resultaten van het onderzoek wordt gerapporteerd aan de commissaris van de Koning, die ze vervolgens zal bespreken met de burgemeester en de fractievoorzitters.

Provincie:
Tag(s):