zondag, 17. mei 2015 - 13:55 Update: 18-05-2015 9:00

Bussemaker wil honderden nieuwe docenten voor hoger onderwijs

Bussemaker belooft honderden nieuwe docenten voor hoger onderwijs
Foto: RVD
Den Haag

In het televisieprogramma Buitenhof heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs gezegd dat er in het hoger onderwijs vele honderden nieuwe docenten bijkomen in de komende jaren.

Hoeveel docenten er precies bijkomen zal ze binnenkort bekendmaken als ze haar ´strategische agenda´ presenteert. Daarin staan de hoofdlijnen voor het hoger onderwijs voor de komende vier jaar.

Bussemaker over haar plannen in Buitenhof: 'Ik ga een aantal maatregelen aankondigen om veel meer aandacht aan onderwijs te besteden. Dat betekent dat er echt heel veel meer docenten bijkomen. En dan heb ik het niet over tientallen of honderdtallen. Dan heb ik het echt over fundamentele aantallen.

En dat betekent dat onderwijs kleinschaliger georganiseerd kan worden. Dat er tussen studenten en docenten weer veel meer contact kan komen. En dat ook de verbinding met de buitenwereld weer meer vorm krijgt'....

Over het financiële gedeelte zegt  de bewindsvrouw: 'Dankzij het nieuwe leenstelsel hebben we nu heel veel geld om stap voor stap extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. En dat is met alle studenten die er in de afgelopen decennia zijn bijgekomen ook echt heel dringend nodig.'

Rendementsdenken

Bussemaker zei verder dat ze niet houdt van rendementsdenken als dat het beeld oproept van de universiteit als leerfabriek. 'Waar je zoveel mogelijk studenten doorheen wilt jagen om ze zo snel mogelijk van een diploma te voorzien. Ik vind dat daar een eind aan gemaakt moet worden', zei ze.

Provincie:
Tag(s):