woensdag, 25. maart 2015 - 11:14 Update: 25-03-2015 14:00

CBS: Vertrouwen ondernemers in de industrie is in maart 2015 afgenomen

CBS: Vertrouwen producenten opnieuw minder positief
Foto: Archief EHF

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in maart 2015 afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 1,4. Dit is de derde maand op rij met een daling, heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

De verslechtering van het producentenvertrouwen in maart komt doordat ondernemers negatiever waren over hun toekomstige productie. Ondanks de daling is het vertrouwen van de ondernemers in de industrie al een half jaar positief.

In maart 2015 ligt het vertrouwen van de industriële producenten boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Industrie negatiever over toekomstige productie

Producenten in de industrie waren in maart negatiever over de productie in de komende drie maanden. Hierdoor zijn de pessimisten voor het eerst sinds oktober 2014 in de meerderheid bij deze deelindicator. Ondernemers waren wel positiever over hun orderportefeuille en hun voorraden gereed product.

Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien.  Het aantal ondernemers dat de orderpositie te groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen, groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Minder productie en grotere voorraden dan jaar eerder

Begin deze maand publiceerde het CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in januari 1,5 procent lager was dan in januari 2014. Het groeicijfer wordt al maanden negatief beïnvloed door het wegvallen van productie in de tabaksindustrie. Verder hadden ondernemers in de industrie in januari 8,6 procent meer voorraad gereed product dan in januari 2014. Hun voorraden eindproduct zijn bijna een jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder.