vrijdag, 27. maart 2015 - 12:37

CBS: Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

CBS: Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996
Foto: fbf
Den Haag

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de economische situatie. Ook draagt de milde griepgolf aan het begin van 2014 bij aan het lage verzuimpercentage in dat jaar.

Minder ziekteverzuim, onder andere door wetgeving

In 2014 zijn 38 van de duizend werknemers ziek. Het ziekteverzuimpercentage was sinds 1996 niet zo laag. In 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het ziekteverzuim daalde tot 2004 tot 4,2 procent en veranderde vervolgens tot 2011 vrijwel niet.  De laatste drie jaar is het ziekteverzuimpercentage verder gedaald, tot onder de 4 procent in 2014. Dit houdt mogelijk verband met de economische situatie en het feit dat meer mensen zich zorgen maken om het behoud van hun baan.

Ziekteverzuim vooral door griep

 

Het ziekteverzuim heeft een duidelijk seizoenpatroon. In de herfst en de winter wordt er beduidend meer verzuimd dan in de lente en in het voorjaar. Griep is de voornaamste reden voor werknemers om zich ziek te melden. Gegevens van griepmeldingen bij huisartsen bevestigen dit beeld. In de winter van 2013–2014 was er een milde griepgolf. Dit verklaart het lage verzuim in het eerste kwartaal van 2014. Het zorgt ervoor dat het gemiddelde verzuim voor heel 2014 laag blijft.

Categorie:
Provincie: