dinsdag, 20. januari 2015 - 18:30 Update: 21-01-2015 8:58

Centrumgemeenten krijgen toch vergoeding voor bed, bad en brood voor asielzoekers

Teeven vergoedt gemeenten toch bed, bad en brood asielzoekers
Foto: Archief BON ter Illustratie
Den Haag

De kosten van bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers wordt voorlopig toch aan gemeenten vergoedt. Dit meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dinsdag.

Staatssecretaris Teeven heeft de financiële vergoeding voor het bieden van sobere opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers toegezegd tijdens een bestuurlijk overleg met de VNG. 

De hoogte van het bedrag bepaalt Teeven als er een uitspraak is over opvang van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. De VNG gaat ervan uit dat de staatssecretaris zich houdt aan artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet. Volgens dit artikel horen gemeenten een toereikende vergoeding te krijgen voor taken die voortkomen uit rijksbeleid.

De VNG pleit al sinds 2010 bij het Rijk voor een vergoeding van de kosten die gemeenten maken om opvang te bieden aan illegalen die over straat zwerven. Het opvang- en terugkeerbeleid is primair een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar in de praktijk maken gemeenten kosten voor opvang. 

Recht op bed, bad, brood

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaalde op 17 december 2014 dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam voorlopig recht hebben op nachtopvang, douche, ontbijt en avondeten. Het gevolg van deze uitspraak is dat elke centrumgemeente in Nederland deze opvang moet bieden.

Provincie: