maandag, 26. januari 2015 - 15:55 Update: 26-01-2015 17:39

Communicatie verzekeraar bij schadeclaims kan beter

Communicatie verzekeraar bij schadeclaims kan beter
Foto: Archief EHF
Den Haag

De communicatie tussen klanten en verzekeraars kan beter. Dat is de conclusie na een drietal klanttevredenheidsonderzoeken onder in totaal bijna 23.000 particuliere en zakelijke klanten van verzekeraars die het Verbond van Verzekeraars heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureaus GfK en MarketResponse.

Bij levensverzekeringen is de groep klanten die in het afgelopen jaar een verzoek tot uitbetaling heeft gedaan minder tevreden over hun verzekeraar. Een belangrijk verbeterpunt bij de behandeling van schadeclaims blijft de communicatie van verzekeraars over de voortgang.     

Klanten zijn positiever over de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van de brieven en e-mails die zij ontvangen. Ook vinden ze dat hun verzekeraar hen vriendelijker en eerlijker behandelt. Vooral bij schadeverzekeringen zijn particuliere klanten positief over de behandeling door hun verzekeraar wanneer ze het afgelopen jaar een claim hebben ingediend.

Het Verbond peilt jaarlijks de klanttevredenheid om inzicht te krijgen in de waardering van klanten van verzekeraars en om aanknopingspunten te vinden voor verbetering van de dienstverlening.