vrijdag, 16. januari 2015 - 18:29 Update: 16-01-2015 18:30

COR en korpschef akkoord over reorganisatie politie

COR en korpschef akkoord over reorganisatie politie
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De uitvoering van de personele reorganisatie bij de Nationale politie kan van start. Op 5 december 2014 adviseerde de Centrale Ondernemingsraad (COR) negatief over het Reorganisatie- en Formatieplan Nationale Politie en stelde voorwaarden voor de personele reorganisatie. Op basis van de reactie van de korpschef constateert de COR op de overlegvergadering van 16 januari dat in voldoende mate aan de voorwaarden wordt voldaan en dat de reorganisatie kan worden uitgevoerd.

De voorwaarden van de COR gaan onder meer over de kosten van de reorganisatie, een verantwoorde overgang naar de nieuwe bedrijfsvoering, het opvangen van extra reistijd, het bieden van mogelijkheden voor Het Nieuwe Werken, het evalueren van de formatie en garanties voor medewerkers die niet in één keer naar de definitieve plaats van tewerkstelling kunnen overgaan.

Samen optrekken

Zowel COR-voorzitter Frank Giltay als korpschef Gerard Bouman is tevreden met de uitkomsten. Bouman: 'Wij zijn tot nu toe samen opgetrokken in dit proces en dat blijven wij doen. Wij delen de zorgpunten van de COR en zijn er op een constructieve manier uitgekomen. De voorwaarden van de COR versterken een zorgvuldige reorganisatie, die rekening houdt met de belangen van de medewerkers.' Giltay: ‘De COR heeft op een aantal onderwerpen fors ingezet vanuit zorg voor de medewerkers. Veel van onze voorwaarden worden ingevuld. Onze zorgen zijn serieus genomen, maar nog niet van tafel. We blijven heel kritisch en alert de belangen van alle collega’s bewaken en de nationale politie mede vormgeven.’

Provincie:
Blik op 112: