vrijdag, 6. februari 2015 - 10:36 Update: 06-02-2015 11:37

Corporaties verplicht om vaker betaalbare huurwoning aan te bieden

Corporaties verplicht om vaker een betaalbare huurwoning aan te bieden
Foto: fbf
Den Haag

De bepaling dat woningcorporaties sociale huurwoningen met een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens met “voorrang” moeten toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag maakt plaats voor een wettelijke norm. Dit moet de trend doorbreken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe eis riskeren een boete.

Minister Blok (Wonen) heeft de algemene maatregel van bestuur (amvb) waarin de aanscherping is opgenomen vandaag naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

De nieuwe norm bepaalt dat corporaties aan minstens 95 procent van de woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een woning moet toewijzen met een huur tot aan de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens markeert het deel van de huur waarboven geen of nog maar weinig huurtoeslag wordt verstrekt.

Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens dit jaar 575,87 euro, voor grotere huishoudens 618,24 euro. Voor mensen met recht op huurtoeslag, waarvan 70 procent een inkomen heeft op of onder het sociaal minimum, is een huur boven de aftoppingsgrens, ook met huurtoeslag, niet goed betaalbaar. Daarom worden corporaties nu verplicht om woningzoekenden met recht op huurtoeslag in beter betaalbare woningen te huisvesten.

Er blijft een beperkte ruimte om huishoudens met huurtoeslag in een woning boven de aftoppingsgrens te huisvesten, bijvoorbeeld wanneer er niet op afzienbare termijn een beter betaalbare, geschikte woning beschikbaar is. De bedoeling is dat corporaties deze ruimte van maximaal 5 procent zo min mogelijk gebruiken.

 

Het aantal te dure toewijzingen is de afgelopen jaren verdrievoudigd van 11 procent in 2009 tot 31 procent in 2013. Corporaties die nu nog niet aan de norm voldoen krijgen tot 2018 de tijd om de achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen. Daarna kan de toezichthouder corporaties bij achterblijvende resultaten een boete opleggen.

Provincie: