maandag, 16. februari 2015 - 17:55 Update: 16-02-2015 18:02

CPB: geen noodzaak bewaren data- en telecomgegevens

CPB: geen noodzaak bewaren data- en telecomgegevens
Foto: fbf
Den Haag

Het CBP stelt vast dat de noodzaak om alle telefoon- en internetgegevens in Nederland te bewaren, onvoldoende is onderbouwd. Dit meldt het CPB maandagmiddag.

‘Het CBP adviseert daarom het wetsvoorstel dat een aanpassing van de bestaande bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens van zowel telefoon- als internetverkeer regelt niet in te dienen’, aldus het CPB.

De aanleiding voor het wijzigingsvoorstel van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie uit april 2014. Het Hof bepaalde dat een algemene bewaarplicht van zogeheten verkeersgegevens in strijd is met het fundamentele recht op de bescherming van persoonsgegevens zoals dat is verankerd in Europees recht.

Onevenredige inbreuk persoonlijke levenssfeer

Het CBP stelt vast dat de regering vasthoudt aan een algemene bewaarplicht. De bewaarplicht beperkt zich niet tot enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor het bestrijden van zware criminaliteit. Het CBP concludeert dat hiermee de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van feitelijk alle Nederlanders te groot en onevenredig is.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):