donderdag, 15. januari 2015 - 10:27 Update: 15-01-2015 13:28

Dekker: 'radicalisering op scholen aanpakken'

Foto van schoolbord met leraar | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het overgrote deel van de leerlingen en docenten voelt zich veilig op en rond de school. Op de basisscholen gaat het om 94 procent van het onderwijspersoneel en 97 procent van de leerlingen.

Voor het voortgezet onderwijs is dit respectievelijk 89 procent en 94 procent. Toch is er reden tot zorg. Zo is bijvoorbeeld het pesten van homoseksuele leerlingen en leraren toegenomen, net als het wapenbezit op school. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor die staatssecretaris Dekker van Onderwijs naar de Kamer heeft gestuurd.

'Veilige school essentieel voor kinderen'

Dekker: “Gelukkig voelen de meeste kinderen en leraren zich veilig. Maar de afgelopen tijd zie je op sommige vlakken een toename van incidenten. In procenten is dat misschien minimaal, maar voor iedereen die bijvoorbeeld slachtoffer wordt van pesten is dat natuurlijk verschrikkelijk.” Volgens de staatssecretaris is een veilige school essentieel voor kinderen, want als dat niet zo is dan richt dat grote schade aan. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar de schoolprestaties lijden er ook onder. De staatssecretaris is al met meerdere partijen bezig om het pesten terug te dringen. Dekker: “Deze cijfers zijn een bevestiging dat we daar onverkort mee door moeten gaan.”

Religieus extremisme

De Veiligheidsmonitor 2014 geeft ook een beeld van het religieus extremisme op school. Vier procent van de schoolleiders zegt dat deze vorm van extremisme voorkomt. Gemiddeld over alle locaties gaat het om 0,1 incident per locatie. Toch vindt staatssecretaris Dekker dat radicalisering op school moet worden aangepakt: “Dit thema is natuurlijk heel actueel geworden na de aanslagen in Parijs. Geradicaliseerde jongeren vormen een bedreiging voor de veiligheid op en buiten de school.”

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):