dinsdag, 24. maart 2015 - 20:57 Update: 24-03-2015 21:46

Den Haag maakt jacht op ‘lone wolves’

Den Haag maakt jacht op ‘lone wolves’
Foto: Gemeente Den Haag
Den Haag

In Den Haag heeft de aanpak van jihadisten volgens burgemeester Van Aartsen in korte tijd zoveel bereikt dat de werkwijze veel belangstelling trekt uit binnen- en buitenland. Dit meldt de gemeente Den Haag dinsdag.

‘Lone wolves’

Voortbouwend op de ervaringen heeft Den Haag nu samen met het OM en de NCTV 
het initiatief genomen om gevaarlijke eenlingen aan te pakken. Het gaat om een proef, die half januari is begonnen. Doel is greep te krijgen op deze ‘lone wolves’, die zich laten inspireren door het gedachtegoed van jihadistische groeperingen, maar daarvan zelf vaak geen deel uitmaken. 

Netwerk sleutelfiguren

Bij het voorkomen van (verdere) radicalisering richt Den Haag zich op het onderwijs, hulpverleners, huismeesters, ouders en partners en de jongeren zelf. Belangrijk middel daarbij is de opzet van een netwerk van 200 sleutelfiguren, die het debat gaan aanjagen maar ook gesprekspartner kunnen zijn van jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering. 

De werving van de eerste 25 gaat binnenkort van start. Doel is de gemeenschap weerbaar te maken tegen radicalisme en extremisme en een tegengeluid voor jihadistische propaganda te formuleren.

Provincie: